ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Информация за гражданите

  1. ADR campaign - 1
  2. Световна седмица посветена на осведомеността за отговорно прилагане на антибиотиците 13 – 19 ноември 2017 г. (СЗО)
  3. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започва нов преглед на лекарствените продукти, съдържащи хидроксиетил скорбяла (ХЕС)
  4. Pharma Boardroom публикува интервю с доц. Асена Стоименова, дф – Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата
  5. Извършване на ДДД на 21.09.2017г. в 15.00 часа
  6. PRAC потвърждава заключението си относно рискa от развитие на инхибитори при лекарствата, съдържащи фактор VIII
  7. PRAC препоръчва прекратяване на продажбите на лекарствените продукти, съдържащи парацетамол с изменено освобождаване
  8. Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) препоръчва инжекционната форма на метилпреднизолон, които съдържат помощното вещество лактоза, да не бъдат прилагани на пациенти с алергия към краве мляко
  9. Европейската агенция по лекарствата търси общественото мнение в преразглеждането на безопасността на валпроат
  10. PRAC потвърждава препоръката за рестрикции в употребата на линеарни гадолиний-съдържащи контрастни вещества

Страница 1 от 12